Chứng khoán

Công ty Cổ phần Đầu tư Thăng Long (Thanglong Invest) - một công ty con của Thanglong Invest Group là cổ đông sáng lập và là cổ đông lớn nhất tại Công ty Cổ phần Chứng khoán Thương mại Việt Nam (VICS), sở hữu hơn 16% vốn điều lệ của VICS và cùng các cổ đông thành viên TIG sở hữu khoảng gần 25% vốn điều lệ VICS.

trading-securities

Chứng khoán

VICS là một định chế tài chính trung gian của TTCK, có vốn chủ sở hữu gần 400 tỷ đồng, vốn pháp định 300 tỷ đồng, có năng lực và chức năng thực hiện các hoạt động: Môi giới chứng khoán, nghiên cứu phân tích và tư vấn đầu tư chứng khoán, tự doanh chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán, thu xếp vốn đầu tư và các dịch vụ tài chính khác. Hiện VICS đang niêm yết cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) với mã chứng khoán là VIG, là một doanh nghiệp hoạt động kinh doanh có hiệu quả và có tên tuổi trên TTCK Việt Nam.

Với vai trò là thành viên liên kết và đối tác chiến lược của Thanglong Invest Group, VICS là công cụ tài chính trung gian hỗ trợ đắc lực cho quá trình niêm yết và tham gia TTCK Việt Nam của Thanglong Invest Group cùng các đơn vị thành viên, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho hoạt động thu xếp vốn đầu tư và cung cấp các dịch vụ chứng koán, tư vấn quản lý tài chính cho các dự án đầu tư lớn của Tập đoàn. Đặc biệt, với chức năng dịch vụ ngân hàng đầu tư, thu xếp vốn và năng lực tài chính mạnh, VICS là công cụ và đối tác hỗ trợ đắc lực cho Thanglong Invest Group trong các hoạt động đầu tư chiến lược, thâu tóm và tái cơ cấu các dự án hấp dẫn, các công ty tiềm năng và đưa lên niêm yết trên TTCK tập trung.

Hiện TIG cũng đang hợp tác với VICS để phát triển hệ thống sàn giao dịch chứng khoán VICS kết hợp với sàn giao dịch bất động sản của TIG nhằm hỗ trợ và tận dụng các thế mạnh khách hàng của các bên.

Chia sẻ: