Máy bộ đàm cầm tay

Máy bộ đàm kỹ thuật số IDAS IC-F3161, IC-F4161

Máy bộ đàm kỹ thuật số IDAS IC-F3161, IC-F4161

Xuất xứ: Japan
Bảo hành: 02 năm
Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-V80, IC-U80

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-V80, IC-U80

Xuất xứ: Japan
Bảo hành: 02 năm
Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-G80

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-G80

Xuất xứ: Japan
Bảo hành: 02 năm
Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F50, IC-F60

Máy bộ đàm cầm tay ICOM IC-F50, IC-F60

Xuất xứ: Japan
Bảo hành: 02 năm

Máy bộ đàm gắn xe taxi

Không có dữ liệu.

Trạm lặp tín hiệu - Repeater

Không có dữ liệu.